รอบรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ 3 คน และเขียนส่งรายชื่อที่ส่วนของแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ พร้อมกันตั้งชื่อโครงงานและระบุโปรแกรมที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ว่าใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ใดบ้าง

 

Advertisements

About kruorapan

I am teacher.

Posted on พฤศจิกายน 15, 2011, in โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6. Bookmark the permalink. 30 ความเห็น.

 1. ซอฝีย๊ะ สุชาดา ฐาปนี

  สมาชิกในกลุ่ม
  1.นางสาวฐาปนี หนูช่วย เลขที่ 23
  2.นางสาวสุชาดา ทิพย์รักษ์ เลขที่ 26
  3.นางสาวซอฝีย๊ะ ยีละงู เลขที่ 28

  ชื่อโครงงาน
  Fun & Relax Games

  ซอฟท์แวร์
  Microsoft office excel 2007

 2. ชรีญา ศรีเผือก

  โครงงาน มหัศจรรย์ของโลกธรรมชาติ
  1.นายสราวุธ ปาละวัล เลขที่ 3 ม.6/1
  2.นางสาวมะยุรา ซะยานัย เลขที่ 7 ม.6/1
  3.นางสาวชรีญา ศรีเผือก เลขที่ 15 ม.6/1
  เซฟแว
  FlipAlbum Sample
  Photoshop
  Microsoft Office

 3. 1. นางสาว ไซนาบ ละใบยูโส๊ะ เลขที่ 7
  2. นางสาว กิตติยา จาปัง เลขที่ 13
  3. นางสาว เสาวลักษณ์ ลิ่มศรีพุทธิ์ เลขที่ 20
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  โครงงาน สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
  โปรแกรม E-Book Systems

 4. นางสาว ฮุสนี บูเก็ม

  1. นางสาว จุฑาทิพย์ รอเกตุ เลขที่ 6
  2. นางสาว รอหนา หลงสลำ เลขที่9
  3 นางสาว ฮุสนี บูเก็ม เลขที่ 21

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  โครงงาน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
  โปรแกรม Flip album

 5. นางสาวอรอนงค์ กาเส็มส๊ะ

  ชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์
  – english พาซ่าส์!!!

  สมาชิกในกลุ่ม
  1.นางสาวอรอนงค์ กาเส็มส๊ะ เลขที่ 12
  2.นางสาวฐิตินันท์ ตีกาสม เลขที่ 24
  3.นางสาววิชุดา โต๊ะราเกตุ เลขที่ 30
  ม.6/1

  โปรแกรมที่ใช้
  -Macromedia Dreamweaver 8
  -Microsoft Excel
  -photoshop

 6. 1.นางสาว รัตติยา โต๊ะหลัง เลขที่ 10
  2.นางสาว ไซหนาบ กาเส็มส๊ะ เลขที่ 16
  3. นางสาว พิจิตรา ละใบโส๊ะ เลขที่ 17
  4.นางสาว รัชนก นกขุนทอง เลขที่ 18
  ชั้น ม.6/1
  ชื่อโครงงาน
  การตกเเต่งรูป

  ซอฟท์แวร์
  photoshop

 7. นาย สุนทร ขุนคล้าย

  1.สุนทร ขุนคล้าย เลขที่ 10 ม.6/3
  2.ณัฐวัตร สันเกาะ เลขที่ 7 ม.6/3
  3.วิศิษฏ์ เตาวะโต เลขที่ 5 ม.6/3

  ชื่อโครงงาน

  10ปริศนาของโลก

  ซอฟท์แวร์
  ไม่รู้ ที

 8. นาย สุนทร ขุนคล้าย

  1.สุนทร ขุนคล้าย เลขที่ 10 ม.6/3
  2.ณัฐวัตร สันเกาะ เลขที่ 7 ม.6/3
  3.วิศิษฏ์ เตาวะโต เลขที่ 5 ม.6/3

  ชื่อโครงงาน

  10 ปริศนาของโลก ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้

  ซอฟท์แวร์
  ไม่รู้ ที

 9. นายอนุชิต บินนาหยัน

  นาย ชาลี ยีดำ เลขที่3 ม.6/3
  นาย อนุชิต บินนาหยัน เลขที่4 ม.6/3
  ชื่อโครงงาน
  สถานที่ท่องเที่ยวของโลก

 10. นางสาวนูสอารนีย์ เจ๊ะหนุ่ม

  1. นางสาวนูสอารนีย์ เจ๊ะหนุ่ม เลขที่22
  2. นางสาวปรารถนา ใจทน เลขที่ 17
  3. นางสาวปัทมา อาดสะอาด เลขที่20
  ชั้น ม. 6/3

  ชื่อโครงงาน

  christmas day history

  FlipAlbum Sample
  Photoshop
  Photoscape

 11. นางสาว อารายา สำลี

  1.นางสาว สีป๊ะ ศรียาน เลขที่ 13 ม.6/3
  2.นางสาว อารายา สำลี เลขที่ 15 ม.6/3
  3.นางสาว รอฮะนา วังละ เลขที่ 16 ม.6/3

  ชื่อโครงงาน การแต่งรูปหรรษา

  โปรแกรมที่ใช้
  photoshop

 12. รัตติยา เกษมสัน

  1 นางสาว รัตติยา เกษมสัน เลขที่ 12 ชั้นม.6/3
  2 นางสาว พณิดา หอยเขียว เลขที่่ 18 ชั้นม.6/3

  ชื่อโครงงาน
  นักวิทยาศาสตร์สำคัญของโลก

  โปรแกรมที่ใช้
  -FlipAlbum Sample
  -photoshop

 13. นางสาว วารุณี โดงกูล

  1.นางสาว วารุณี โดงกูล เลขที่15 ชั้น ม.6/3
  2.นางสาว ศุภรัตน์ จันทร์ใหม่ เลขที่19 ชั้น ม.6/3
  3.นางสาว อังสนา ฤทธิ์หมุน เลขที่21 ชั้น ม.6/3
  ชื่อโครงงาน รูปน่ารัก

  โปรแกรมที่ใช้ photoshop

 14. นาย สรายุทธ ขุนอักษร

  ในสมาชิกกลุ่ม
  1. นาย สรายุทธ ขุนอักษร เลขที่ 5 ม. 6/2
  2. นาย วุฒิชัย สตันน๊อด เลขที่ 2 ม. 6/2
  3. นาย ธีระธวัฒน์ เสนาทิพย์ เลขที่ 1 ม. 6/2
  ชื่อโครงงาน ดอกไม้ประจำจังหวัด ภาคใต้
  โปรมเเกรมที่ใช้ – photoshop
  – FlipAlbum Sample

 15. กิติมาภรณ์ นุสรา สุกัลยา

  1นางสาว กิติมาภรณ์ บูสู เลขที่27ม.6/2
  2นางสาว นุสรา อุสมา เลขที่29 ม.6/2
  3นางสาว สุกัลยา หวันสู เลขที่33 ม.6/2
  ชื่อโครงงาน นิยายรัก

  โปรแกรมที่ใช้ flipAlbum

 16. สรพล อักษรศิริ

  นาย สรพล อักษรศิริ เลขที่18
  นาย อภิรมย์ พรหมศร เลขที่16
  นางสาว อริศรา ไชยเดช เลขที27
  ม.6/2
  โครงงานภาพสวยด้วย Photoshop
  โปรแกรมที่ใช้ Photoshop

 17. เทิดธาดา นิลมณี

  สมาชิกในกลุ่ม ม.6/2
  1.นางสาว ณัฐกานต์ เอื้ออนาวิล เลขที่28
  2.นางสาว ยามีล๊ะ เฉลิม เลขที่31
  3.นางสาว อีฉ๊ะ เตบสัน เลขที่35

  ชื่อโครงงาน ออกเเบบเว็บไซต์

  โปรเเกรม -Macromedia Dreamweaver 8

 18. พรทิพย์ ทองสกุล

  1. นางสาว พรทิพย์ ทองสกุล เลขที่ 22
  2. นางสาว เยาวดี หลงสลำ เลขที่23
  3 นางสาว สุนิศา ศรียาน เลขที่ 24

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  โครงงาน นิทานแสนสนุก
  โปรแกรม Flip album

 19. ปิยธิดา สอฝียีะ อาแมน

  สมาชิกในกลุ่ม
  1.นาย อาแมน หรันเต๊ะ เลขที่ 16 ม.6/2
  2.นางสาว ปิยธิดา ใจชื้น เลขที่ 30 ม.6/2
  3.นางสาว สอฝียีะ ยิมหลัง เลขที่ 32 ม.6/2

  ชื่อโครงงาน
  เมืองเก่าแก่ที่สุดในโลก

  โปรแกรมที่ใช้
  E-book
  Flip Album

 20. กิติมาภรณ์ นุสรา สุกัลยา

  1นางสาว กิติมาภรณ์ บูสู เลขที่27ม.6/2
  2นางสาว นุสรา อุสมา เลขที่29 ม.6/2
  3นางสาว สุกัลยา หวันสู เลขที่33 ม.6/2
  ชื่อโครงงาน หนังสือสุขภาพ

  โปรแกรมที่ใช้ flipAlbum potoshop
  ส่งครั้งที่2

 21. ในสมาชิกกลุ่ม
  1. นาย ดาริต ดวงตา เลขที่ 10 ม. 6/2
  2. นาย เอกรินทร์ น่าฮู เลขที่ 9 ม. 6/2
  3. นาย ประเสริฐ คชเวช เลขที่ 12 ม. 6/2
  ชื่อโครงงาน สถานที่ท่องเทียวของภาคใต้
  โปรมเเกรมที่ใช้ – photoshop
  – FlipAlbum Sample

 22. สมาชิกในกลุ่ม
  1.นางสาวซาลาม๊ะ หมุดตะเหล็บ เลขที่ 18
  2.นางสาวรัตดากร สุวรรณโณ เลขที่ 19
  3.นางสาวโสรยา ยาง๊ะ เลขที่ 25
  ม.6/2

  โปรแกรมที่ใช้
  -Macromedia Dreamweaver 8
  -photoshop

 23. สมาชิกในกลุ่ม
  1.นางสาวซาลาม๊ะ หมุดตะเหล็บ เลขที่ 18
  2.นางสาวรัตดากร สุวรรณโณ เลขที่ 19
  3.นางสาวโสรยา ยาง๊ะ เลขที่ 25
  ม.6/2

  ชื่อโครงงาน นักคณิตศาสตร์ของโลก

  โปรแกรมที่ใช้
  -Macromedia Dreamweaver 8
  -photoshop

 24. ในสมาชิกกลุ่ม
  1. นาย สรายุทธ ขุนอักษร เลขที่ 5 ม. 6/2
  2. นาย วุฒิชัย สตันน๊อด เลขที่ 2 ม. 6/2
  3. นาย ธีระธวัฒน์ เสนาทิพย์ เลขที่ 1 ม. 6/2
  ชื่อโครงงาน ประวัติของดอกไม้ประจำจังหวัดของภาคใต้
  โปรมเเกรมที่ใช้ – photoshop
  – FlipAlbum Sample

 25. ลิขสิทธิ์ ใจสมุทร

  นางสาว สุไวบ๊ะ สิลสาวรีย์ เลขที่ 34
  นางสาว ลลิตา นำวายกอ เลขที่ 21
  นางสาว ซอฝีย๊ะ ยันติง เลขที่ 20
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2
  ชื้อโครงงาน Loveๆๆ my friend 6/2
  โปรมเเกรมที่ใช้ – photoshop
  – FlipAlbum Sample

 26. ณัฐกานต์ เอื้ออนาวิล

  สมาชิกในกลุ่ม ม.6/2

  1.นางสาว ณัฐกานต์ เอื้ออนาวิล เลขที่28
  2.นางสาว ยามีล๊ะ เฉลิม เลขที่31
  3.นางสาว อีฉ๊ะ เตบสัน เลขที่35

  ชื่อโครงงาน การเขียนโปรเเกรม เรื่องการคำนวณ

  โปรเเกรม visual Basic

 27. นาย มาหนาบ ยาวาหาบ

  สมาชิกในกลุ่ม ม.6/2

  1นาย สุวดล รอดเข็ม เลขที่7
  2นาย มาหนาบ ยาวาหาบ เลขที่13
  3นาย สุวัล มณีหลำสะ เลขที่14

  ชื่อโครงงาน เมืองหลวงในทวีปเอเซีย

  โปรแกรม Microsoftoffice

 28. สรายุทธ ขุนอักษร

  ในสมาชิกกลุ่ม
  1. นาย สรายุทธ ขุนอักษร เลขที่ 5 ม. 6/2
  2. นาย วุฒิชัย สตันน๊อด เลขที่ 2 ม. 6/2
  3. นาย ธีระธวัฒน์ เสนาทิพย์ เลขที่ 1 ม. 6/2
  4. นาย วรากรณ์ ทุมมาลี เลขที่4 ม . 6/2
  ชื่อโครงงาน เเหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย
  โปรเเกรม Microsoft Office Excel 2007

 29. สรายุทธ ขุนอักษร

  ในสมาชิกกลุ่ม
  1. นาย สรายุทธ ขุนอักษร เลขที่ 5 ม. 6/2
  2. นาย วุฒิชัย สตันน๊อด เลขที่ 2 ม. 6/2
  3. นาย ธีระธวัฒน์ เสนาทิพย์ เลขที่ 1 ม. 6/2
  4. นาย วรากรณ์ ทุมมาลี เลขที่4 ม . 6/2
  ชื่อโครงงาน เกมส์ท่องเที่ยวหรรษา ( Free fun games )
  โปรเเกรม Microsoft Office Excel 2007

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: